Blog

Dynamiek Man en Vrouw Wereldvrouwendag

Datum: mrt 8, 2018

Vandaag is de internationale vrouwendag. Het doel van Internationale Vrouwendag is aandacht te geven aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie.

Een dag van heling, waardoor we een stap verder komen met gelijkwaardigheid in de maatschappij en in relaties.

Mogelijkheden voor vrouwen om volledig hun potentieel te leven en voor zichzelf te staan in de wereld waarin we leven. 

Deze dag impliceert ook een stuk (ongewild) slachtofferschap van vrouwen. Zonder enige afbreuk te willen doen aan gruwelijkheden waaraan vrouwen wereldwijd blootgesteld worden, wil ik toch aandacht besteden aan heling op dieper niveau.

Wat we niet mogen vergeten is dat elke dader eigenlijk zelf ook slachtoffer is. Ook de daders hebben in een kooi gevangen gezeten, of zitten dat nog, van hun eigen onbewustheid. Als je de ander pijn doet, doe je eigenlijk ook jezelf pijn. Of de dader daar nou bewust van is of niet, de schade loopt die zelf ook op!

Als slachtoffers hierin blijven hangen komt er geen heling, dan verschuift alleen de pijn maar.

Deze internationale vrouwendag is ontstaan vanuit de behoefte om de dynamiek tussen mannen en vrouwen te herstellen. Laten we deze dag niet alleen stilstaan bij de mogelijkheden voor de vrouw, maar vooral ook bij het herstellen van de dynamiek tussen man en vrouw.

Vrouwendag is niet tegen mannen, maar het gaat erom dat we het collectief en alle oude pijnen die daarin zijn met elkaar helen.

Ga rustig zitten, neem even 8 minuutjes de tijd en voel wat dit filmpje met jou doet. Als jij dit zo kan voelen in jezelf dan is dit vandaag jouw bijdrage aan het herstellen van de dynamiek tussen man en vrouw op deze internationale vrouwendag. 

Dankjewel voor je bijdrage!

Klik hier om het filmpje te zien voor vrouwen van mannen

En voor de volledigheid ook een filmpje voor mannen van vrouwen

https://www.youtube.com/watch?v=ibnVRAMlXno

 


 

Dynamiek Man en Vrouw Wereldvrouwendag