Blog

Schim van jezelf

Datum: dec 20, 2020

Afgelopen jaar is emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing geregeld langsgekomen in mijn praktijk. Een schrijnende problematiek met grote gevolgen. Vaak is het zo complex verweven in iemands denkpatronen, gevoelsleven en relaties. Veelal is het iets wat ontstaat in je jeugd en blijft het zich herhalen in volwassen (liefdes) relaties. Het kan echter ook ontstaan in liefdesrelaties of vriendschappen in je volwassen leven.

Emotionele verwaarlozing betekent dat er geen ruimte is voor jouw gevoelens, dat ze ontkent worden, gebagetaliseerd worden of simpelweg niet gezien worden. Emotionele mishandeling gaat een stapje verder en dan komt er geweld bij te pas, dan is er ook verbaal en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk vind ik verwaarlozing al een vorm van mishandeling. Vooral kinderen hebben het nodig om emotioneel volledig gezien en ontvangen te worden. Dat geeft ze een stabiele basis in zichzelf dat ze goed zijn zoals ze zijn en dat ze mogen voelen wat ze voelen.

Het is me opgevallen dat mensen die hiervoor langskomen in mijn praktijk meestal niet komen met de hulpvraag dat ze slachtoffer zijn van emotionele mishandeling of verwaarlozing, maar dat ze zichzelf kwijt zijn. Ze voelen zich uitgeput, emotioneel in de war, hebben moeite met concentratie en spanningsklachten. Het gevolg is dat ze een schim van zichzelf zijn geworden en er is geen eigenheid meer. Gaandeweg de sessies wordt dan steeds duidelijker welke problematiek er werkelijk onder ligt. Ze zijn zo vaak ontkent in hun gevoelsleven, waardoor ze zichzelf zijn gaan ontkennen en zichzelf zijn kwijtgeraakt.

Een klant wees mij op een treffende documentaire over dit onderwerp. Je kan hem hier bekijken. Dat motiveerde mij ook hier toch een blog over te schrijven. De docu is terecht gemaakt omdat het voor zorgverleners en voor de omgeving niet altijd een herkenbaar probleem is. Deze website en documentaire wil ik graag met jou delen om bij te dragen aan meer bekendheid geven aan dit probleem. Er is ook een aparte website voor mensen die verstrikt zijn geraakt met heldere informatie en heel veel persoonlijke verhalen, wil je daar kijken klik dan hier.

Afgelopen jaar heb ik vaak gedacht om de mensen die hierin verstrikt zijn geraakt bij elkaar te laten komen. Zodat je weet dat je niet alleen bent hierin en dat je elkaar tot steun kan zijn. Bijvooreeld een maandelijkse bijeenkomst met thema's over dit onderwerp, meditatie en oefeningen om je kracht terug te krijgen en los te komen. Door de Corona is dat allemaal nu uitgesteld, maar het speelt nog steeds door mijn gedachten. Hoe mooi zou het zijn hier een veilig helend draagveld te creeren. Heb je interesse hierin mail me dan, dan hou ik je op de hoogte mocht ik het gaan opzetten.

Enige voorzichtigheid met het delen van dit thema heb ik wel omdat ik vind dat er veel te snel wordt gezegd dat iemand ‘slachtoffer’ is van een narcist. Het is niet het ene tegen het ander. Je zal mij dat dan ook nooit horen zeggen. Ik zeg liever dat iemand verstrikt is geraakt zonder de aandacht bij de ander te leggen, maar volledig in jezelf te brengen en verantwoordelijkheid over je eigen gevoelens en je eigen leven terug te nemen waar je het verloren hebt. Te helen in jezelf waardoor je erin blijft waardoor je vanzelf kan loskomen. Omdat ik aandacht voor dit thema toch erg belangrijk vind, wil ik het toch naar voren brengen.

Mensen die in deze setting als ‘dader’ neergezet worden dragen ook een verhaal in zich, daar begrip voor hebben helpt de dynamiek niet. Dat kan ik als therapeut wel doen, maar jij als verstrikte persoon niet! Daarom ga ik daar nu niet dieper op in omdat ik deze blog schrijf voor de mensen die verstrikt zijn.

Wat kan je doen als je dit herkent bij een ander?
Wat je kan doen als je iemand kent die er in zit is luisteren en gevoelens serieus nemen. Iemand weet diep van binnen altijd wel dat er iets niet klopt. Probeer geen mening te geven, dan richt de persoon zich tot jouw mening en kan in verzet gaan tegen jou. Dat vertraagt het herstel en het loskomen. Door je mening te geven, kan er verwarring ontstaan. Wees er voor de persoon die bij jou aanklopt en geef/hem haar alle ruimte om te praten en gevoelens toe te laten. Het is al heel wat als iemand zijn/haar verhaal durft te delen, dit kan al heel erg gevoelig liggen. Probeer neutraal te blijven, hou je eigen lading, je eigen reactie bij jezelf en belast de ander er niet ook nog mee. Je kan wel vragen stellen, bijvoorbeeld: wat zou je zelf graag willen, waar verlang je zelf eigenlijk naar, wat is jouw eigen mening of is dat de mening van de ander? Gaandeweg komt de eigen waarheid wel omhoog. Hij/zij moet het zichzelf gaan realiseren en weet eigenlijk al lang van binnen dat er iets niet klopt. Vertrouw erop dat dat echt wel aanwezig is in die ander!

Als je jezelf herkent in deze situatie?
Als je zelf in een dergelijke situatie verstrikt bent geraakt zoek dan een therapeut/psycholoog waar je je veilig bij voelt en door gehoord wordt. Het liefst iemand die bekend is met deze complexe materie om te voorkomen dat je verder beschadigd raakt. Realiseer je dat je partner inhaakt op oude wonden uit je eerdere relaties met familie, vrienden en/of familie. Probeer deze helder te krijgen, het liefst samen met een goede therapeut, door deze oude wonden te helen, kan je het hele spel gaan doorzien en kan je loskomen. Je bent uiteraard welkom in mijn praktijk.

Er zit vaak verwarring op het gebied van liefde. Doordat er onder het mom van liefde bepaalde beschadigingen bij je zijn ontstaan, kan je liefde op latere leeftijd verwarren met het eigenbelang van de ander. Dat is immers je referentiekader. Je kan dan ‘denken’ dat de ander van je houdt, maar die ander handelt alleen maar uit eigen belang.
En laat de ander inzien dat professionele hulp noodzakelijk is, het is bijna ondoenlijk om zelf hieruit te komen.

Hoe herken je destructieve relaties?

  • Omkering van waarheden, jouw waarheid mag er niet zijn. De ander wil ook dat jij iets anders gelooft zodat hij/zij gevrijwaard kan worden van hetgeen jou pijn heeft gedaan. Liefde zorgt ervoor dat je elkaars waarheid kan en mag ontvangen, dat er veiligheid is om die te delen. Dan kan je jezelf zijn bij de ander.
  • Uitvergroten van kleine problemen om (onbewust) verwarring te creeeren. Daardoor kan je denken dat het aan jou ligt. Als je bij jezelf denkt of voelt dat de reactie van de ander overtrokken is, dan is die dat ook en gaat het niet volledig over jou, laat je het dan ook niet aanpraten dat het wel zo is. Blijf bij je eigen waarheid.
  • Uitsluiten van contacten, het bespelen van contacten. Je krijgt meningen over de mensen waar jij wel of niet mee om zou kunnen of mogen gaan. Of het wordt je verboden met bepaalde mensen om te gaan. Je bent altijd vrij je eigen contacten te hebben waar jij jezelf prettig bij voelt. Ook deze beperking heeft niets met liefde te maken van de ander voor jou.
  • Als je het gevoel hebt dat je nooit echt helemaal bij de ander kan ontspannen en ook niet bespreekbaar kan of durft te maken waar je mee zit. Het voelt niet veilig. In een gezonde relatie mag je vertellen waar je mee zit en luistert de ander, dit gaat over een weer, ook de ander kan jou vertellen waar hij/zij mee zit. Zo werkt een respectvolle liefdevolle relatie. Ieder mag zijn/haar eigenheid en waarheid hebben. En je kan elkaar daarin ontmoeten.

Als je twijfelt of je hierin verstrikt bent geraakt, zoek dan zo snel mogelijk hulp. Dit patroon kan heel hardnekkig zijn en (ongemerkt) terug blijven komen in je relaties, waardoor je steeds meer beschadiging kan oplopen.

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, zorgen of twijfels, je mag me mailen. Ik zal altijd reageren op je berichtje.


 

Schim van jezelf